V-Home tham gia Hội thảo giới thiệu sản phẩm mới của Daikin

V-Home tham gia Hội thảo giới thiệu sản phẩm mới của Daikin tại khách sạn Media

thumb_IMG_2745_1024 thumb_IMG_2744_1024 thumb_IMG_2746_1024 thumb_IMG_2747_1024 thumb_IMG_2742_1024