Thiết kế nhà lô phố Lê Duẩn – A. Tú

– Công trình: Nhà lô phố Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội
– Chủ đầu tư: Anh Tú

thiet-ke-nha-lo-pho-1 thiet-ke-nha-lo-pho-2 thiet-ke-nha-lo-pho-3 thiet-ke-nha-lo-pho-4 thiet-ke-nha-lo-pho-5 thiet-ke-nha-lo-pho-6 thiet-ke-nha-lo-pho-7 thiet-ke-nha-lo-pho-8 thiet-ke-nha-lo-pho-9 thiet-ke-nha-lo-pho-10 thiet-ke-nha-lo-pho-11 thiet-ke-nha-lo-pho-12 thiet-ke-nha-lo-pho-13 thiet-ke-nha-lo-pho-14 thiet-ke-nha-lo-pho-15 thiet-ke-nha-lo-pho-16 thiet-ke-nha-lo-pho-17 thiet-ke-nha-lo-pho-18 thiet-ke-nha-lo-pho-19