Thiết kế biệt thự hiện đại – A. Hưng Đông Anh

– Công trình: Biệt thự hiện đại – Đông Anh, Hà Nội.
– Chủ đầu tư: Anh Hưng
– Công trình có 3 sàn với tổng diện tích sàn: 450m2 được bố trí với 01 khách bếp, 05 phòng ngủ, 05 WC.
– Tổng chi phí dự kiến: 4.000.000.000 VND (Bao gồm toàn bộ xây thô và nội thất ). Chất liệu gỗ tự nhiên, MFC kết hợp Laminate, Acrylic An Cường, Phụ kiện Cariny, Sàn gỗ Malaysia.

 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-1 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-2 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-3 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-4 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-5 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-6 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-7 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-8 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-9 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-10 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-11 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-12 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-13 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-14 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-15 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-16 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-17 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-18 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-19 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-20 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-21 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-22 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-23 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-24 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-25 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-26 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-27 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-28 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-29 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-30 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-31 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-32 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-33 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-34 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-35 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-36 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-37 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-38 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-39 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-40 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-41 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-42 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-43 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-44 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-45 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-46 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-47 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-48 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-49 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-50 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-51 thiet-ke-noi-that-biet-thu-dong-anh-52