Thiết kế ngoại thất nhà phố Hòa Bình – Chị Trang

Hiện nay, do đất chật người đông, đa số nhà ở trong đô thị đều theo dạng hình ống. Nhà ống thường bị hạn chế về mặt môi trường...

Xem thêm