Thiết kế nội thất chung cư Golden Palm – Anh Thành

“𝘒𝘩𝘪 𝘣𝑎̣𝘯 𝘤𝑜́ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘭𝑜̛́𝘯 đ𝑒̂̉ 𝘤𝘩𝘪𝘯𝘩 𝘱𝘩𝑢̣𝘤, đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯𝘨 𝘭𝑎̀ 𝘨𝘪𝑎̉𝘪 𝘱𝘩𝑎́𝘱 𝘵𝑢̛̣ 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘯” , đó là câu nói nổi tiếng của kiến trúc sư Oscar...

Xem thêm