Các mẫu thiết kế mặt tiền nhà chia lô sáng tạo, độc đáo

Hiện nay, do đất chật người đông, đa số nhà ở trong đô thị đều theo dạng hình ống. Nhà ống thường bị hạn chế về mặt môi trường sống bởi không gian hẹp và dài vì thế có nhiều bất lợi. Do vậy, cần khắc phục những hạn chế của nhà ống từ hình thế bên ngoài đến cấu trúc bên trong.

Thiết kế kiến trúc nhà ống với mặt tiền 4m-5m vừa phải đảm bảo yếu tố thẩm mĩ vừa phải đảm bảo sự thông thoáng, mang lại ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà.

Mẫu 1: Thiết nhà ống 3 tầng

Mẫu 2: Thiết kế nhà ống 3 tầng

Mẫu 3: Thiết kế nhà phố 3 tầng độc đáo

Mẫu 4: Thiết kế nhà ống 5 tầng

Mẫu 5: Thiết kế nhà phố 5 tầng

Mẫu 6: Thiết kế nhà phố 4 tầng

Mẫu 7: Thiết kế nhà phố 3 tầng

Mẫu 8: Thiết kế nhà phố 4 tầng

Mẫu 9: Thiết kế nhà phố mặt tiền 4m-5m

Mẫu 10: Thiết kế nhà phố 4 tầng

Mẫu 11: Thiết kế nhà phố mặt tiền 4m-5m

Mẫu 12: Thiết kế nhà phố mặt tiền 4m-5m

Mẫu 13: Thiết kế nhà phố mặt tiền 4m-5m

Mẫu 14: Thiết kế nhà phố 3 tầng

Mẫu 15: Thiết kế nhà phố 3 tầng

Mẫu 16: Thiết kế nhà phố 4 tầng

Mẫu 17: Thiết kế nhà phố 4m-5m

Mẫu 18: Thiết kế nhà phố mặt tiền 4m-5m

Mẫu 19: Thiết kế nhà phố mặt tiền 4m-5m

Mẫu 20: Thiết kế nhà phố mặt tiền 4m-5m sáng tạo